Uraren kalitatea

Ura likido anomalo bat da, hiru isotopoetatik eratorritako 18 konposatu posibleren nahasketa bat delako.
Bere molekula osatzen duten atomoetako bakoitza, H2O: 1H, ² H eta ³ H hidrogenoarentzat eta 16 O, 17O, 18 O edo oxigenoarentzat. Praktikan, ur arina da, pisu molekularra 18 g/mol., lurreko osagairik ugariena. Gainera, honako hauek ditu:

1. Eroankortasun termiko handia
2. Botere ionizatzaile sendoa
3. Konstante dielektriko handia (isolatzailea)
4. Ahalmen disolbatzaile handia

Uraren kalitatea zehazten duten kontrol-parametroak honela multzokatu daitezke, funtsean:

Fisikoak:

Ezaugarri organoleptikoak
Kolorea, usaina, zaporea
Elementu flotatzaileak
Tenperatura
Solidoak
Eroankortasuna

Kimikoak:

Ph
Materia organikoa (guztizko karbono organikoa, KOG)
DBO
OEK
Nitrogenoa eta konposatu eratorriak (amoniakoa, nitratoak, nitritoak, etab.)
Fosforoa eta konposatu eratorriak (fosfatoak)
Olioak eta koipeak
Hidrokarburoak
Detergenteak
Kloroa eta kloruroak
Fluoruroak
Sulfatoak eta sulfuroak
Fenolak
Zianuroak
Metalak
Pestizidak

Inekok ekipo eramangarriak, laborategikoak eta prozesukoak hornitzen ditu, uraren kalitate egokia ziurtatzeko